Produkter

Saltimport har siden 1915 bistått fiskeprodusenter med diverse typer salt. Vi har en lidenskap for å levere den beste kvaliteten til våre fiskerikunder. 

Vi er en landsdekkende distributør av salt som sammen med våre dyktige terminalarbeidere og entreprenører sikrer norske veier om vinteren og minimerer støvoppsamling om sommeren.

Vi leverer et bredt utvalg av produkter til bruk innen blant annet baking, kjøttforedling og meieriproduksjon. Salt virker også som smakforsterker og konserveringsmiddel.

Salt er en essensiell del av dyrs ernæring. Som følge av mangel i deres vanlige fôrplanter og for å hjelpe dem å ta opp mineralene raskere, trenger avlsdyr dette tilsatt. 

Vi tilbyr en rekke produkter rettet mot landbruk og fôrproduksjon. 

Hovedkontor

  • Administrasjon Bergen - Sandviksveien 62, 5035 BERGEN
  • + 47 55 33 24 00
  • salt@salt.no
© 2016 Saltimport All Rights Reserved.

Search