Privacy policy

Personvern og informasjonskapsler (“cookies”).

X bruker informasjonskapsler og noen ganger samler inn data om deg.
Tillit fra brukerne er viktig for oss og vi er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi tar hensyn til personvernet på denne tjenesten.

Om personvern
Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring. Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger. X (org.nr XXXXX, Norge) er behandlingsansvarlig. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Informasjonskapsler (“cookies”)
På dette nettstedet bruker vi informasjonskapsler for å måle engasjement. Denne informasjonen er anonymisert og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonskapsler, også kalt “cookies” er en tekstfil som inneholder en liten mengde data som lastes ned og lagres i nettleseren din sitt internminne og gjør at vi kan se hva brukere trykker på, hvordan de navigerer på nettsiden samt hvordan nettsiden presterer. Dette er data som er aggregert og anonymisert. Dette gjør vi slik at vi best mulig kan tilpasse innholdet på nettstedet til deg som bruker.
De fleste nettlesere er stilt inn til å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapslene ikke blir akseptert. Dette kan dog resultere i at nettsider ikke fungerer slik de skal.

Google Analytics:
Vi bruker Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettstedet. Data som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. Iht. Googles retningslinjer samles ved bruk av Google Analytics ikke inn personlig identifiserbar informasjon om deg som bruker. Dataen som samles, blir aggregert og lagret på Googles tjenere.
Informasjonskapsler fra Google Analytics starter med _ga, _gid og _gat.
Dersom du vil reservere deg mot at Google Analytics samler inn data om deg, kan du be om å bli ekskludert her:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook & Instagram
Facebook Pixel er sporingskoden til Facebook som knytter Facebooks produkter (som Facebook, Instagram, Messenger og underliggende) sammen med nettsiden vår. Dette lar oss måle effektiviteten av annonsering og engasjement fra Facebooks produkter opp mot hvordan brukere samhandler med nettstedet. Man kan bruke informasjonen til å: Sørge for at annonser vises til de riktige personene Bygge opp et annonsepublikum Låse opp ytterligere annonseringsverktøy

Hva som lagres:
Hvilke annonser brukeren har sett på Facebook, hvilke sider brukeren har besøkt og hvilke hendelser brukere har utløst (sidevisninger, klikk, bestillinger, kontakt og lignende). Dersom du ønsker å hindre Facebook i å spore deg, kan du endre på innstillingene dine på facebook-kontoen din. Facebook informasjonskapsler starter med _fbp. Vi behandler disse opplysningene basert på berettiget interesse med formål om å forbedre våre nettsider og kommunikasjon i sosiale medier.

LinkedIn:
Sporingskoden til LinkedIn fungerer stort sett helt likt som Facebook sin sporingskode, og knytter engasjementet vårt på LinkedIn sammen med nettsiden. Disse informasjonskapslene begynner på _li.

Sporingspiksler:
Sporingspikslene på nettstedet benyttes til sporing av hendelser samt brukertilpasset markedsføring. De er ikke containerkoder, og sender ikke tilbake personlige opplysninger.

Google tag manager:

Google tag manager er et verktøy som gjør det enklere for X å implementere, konfigurere og holde styr på sporingskoder fra tredjepartsløsninger som for eksempel Google Analytics eller Facebook Pixel. Hva som lagres:
Utenom data som forekommer i standard http forespørsel logg, som slettes etter 14 dager, lagres det ingen annen data.
Google tag manager kan sees på som en trafikkbetjent som dirigerer trafikken, men som ikke husker nummerskilt på biler.

Informasjon vi samler inn og hvorfor
Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider, som for eksempel gjennom X. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester.

Lagringstid og sletterutiner

Personopplysninger
Informasjonen vi samler inn om deg når du bruker denne siden, lagres forsvarlig hos oss. Siden vi er sikker på at vi lagrer informasjonen trygt, forbeholder vi oss retten til å lagre informasjon i opptil 1 år. Dette er på grunnlag av berettiget interesse.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har. Oppbevaringstiden vil være betinget av kunderelasjonen til X og av hvilke personopplysninger det er snakk om.

Nyhetsbrev:
I all elektronisk kommunikasjon som ikke er underlagt berettiget interesse, som for eksempel kundekommunikasjon, har du muligheten til å trekke tilbake samtykket når som helst via link i kommunikasjon eller ved å sende en mail til X.

Hvordan slette informasjonskapsler
De fleste nettleser er stilt inn til å godta informasjonskapsler, men kan slettes ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner også informasjonen om dette i “hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at dersom du begrenser tilgang til informasjonskapsler, kan det påvirke funksjonaliteten og ytelsen på nettstedet. Hvis du vil fjern informasjonskapsler fra nettleseren din, kan du bruke disse veiledningene: Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/macGoogle Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no/Firefox: https://support.mozilla.org/no/kb/slett-informasjonskapsler-fjerne-informasjon-netts

Dine rettigheter
Personer vi behandler personopplysninger om, har flere rettigheter. Xs behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og personvernforordningen. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene du har når vi behandler personopplysninger om deg:

Rett til innsyn
Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger X har lagret om deg. Dersom du er registrert i Xs systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger
Dersom X av X gjennom X as behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at X skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. X skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger. X skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. X skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Personvernombud Har du noen spørsmål eller innsigelser til Xs behandling av personopplysninger, send en e-post til X.
Dersom du mener at vi har gjort noe galt med dine personopplysninger, kan du også klage til Datatilsynet i Norge.