Ammoniakkdrevne skip gir short-sea seilingsfleksibilitet

Oppdatert:
1/7/2021
Det ammoniakkdrevne oppstartsrederiet Viridis Bulk Carriers har signert intensjonsavtaler med lasteierne Elkem, Vestkorn, BioMar, Franzefoss Minerals og Saltimport. Sammen vil partnerne utvikle et effektivt, utslippsfritt fraktnettverk basert på Viridis sine skip og lastevolumer fra hver kundepartner.
Bilde:

 

Ammoniakk som drivstoff gir seilingsfleksibilitet

Hovedmålet er å utvikle mer effektiv og miljøvennlig transport. I tillegg til å videreutvikle skipsteknologi, vil partnerskapet utvikle et utslippsfritt logistikksystem bestående av skip, drivstofflogistikk og varestrømmer fra de 5 befrakterne. Målet med prosjektet er et fleksibelt bulk shipping nettverk, betjent av en flåte med ammoniakkdrevne skip, basert på langsiktige fraktkontrakter.

Skipene vil være tilstrekkelig fleksible til å håndtere forskjellige typer og volum av last, både når det gjelder operasjonell rekkevidde og funksjonelle egenskaper, samtidig som sikkerhet opprettholdes på nivå med konvensjonelle skip. Viridis Bulk Carriers forventer å kontrahere skip i løpet av 2022, med levering fra 2024/25.

Bedre utnyttelse resulterer i lavere kostnader for lasteiere

-         Vi ser klare synergier mellom varestrømmene til våre kundepartnere. Dette er et godt utgangspunkt for å oppnå høy skipsutnyttelse, sier Espen Nordstrøm, Viridis Bulk Carriers.

Med den økte produktiviteten i logistikk-kjeden er målet å redusere kostnadseffekten ved å bruke karbonfritt ammoniakk som drivstoff, som i utgangspunktet kan være dyrere enn drivstoff som brukes i dag. Realisering av prosjektet vil ha en betydelig innvirkning på lokal forurensing og globale CO2-utslipp fra skipsfart, i tillegg til å redusere verdikjedeutslippene for nærings-, fiskefôr-, metall-,gjødsel-, bygg- og andre næringer som transporterer sine varer i bulk eller prosjekt laster.

-         Elkem er forpliktet til å utvikle sin virksomhet til støtte for ambisjonene i FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen. Som et av verdens ledende selskaper innen miljøansvarligproduksjon av metaller og materialløsninger, ser vi frem til å fortsettesamarbeidet med Viridis, med ambisjon om å redusere utslipp i heleforsyningskjeden, sier Ellen Groeneveld, administrerende direktør i Elkem Maritime Center.

 

-         Som totalleverandør av saltprodukter er vi avhengige av import og sjøtransport. Saltimport har konstant fokus på innovasjon og bærekraftige logistikkløsninger i hele vår verdikjede. Vi har et klart mål om å redusere karbonavtrykket og tilby de mest miljøvennlige fraktalternativene for våre kunder og partnere, sier Lisbeth Nordal, Dry Cargo Broker i Saltimport.

 

Miljøvennlig transport er viktig for å nå målene

-         BioMars fokus er å sikre bærekraft gjennom hele verdikjeden, fra råvarer til slaktet fisk. Å muliggjøre reduksjon av utslipp for logistikken vår er viktig for å nå våre mål, sier Tore Gunnar Wikdal, direktør for distribusjon og inngående logistikk i BioMar.

 

-         Produksjon av brent kalk er en karbonintensivprosess. Selv om vi har flere aktive prosjekter mot fangst, lagring og utnyttelse av karbondioksid, erkjenner vi at dette ligger et stykke frem i tid. Vi har derfor intensivert arbeidet med å finne andre tiltak som kan redusere vårt totale fotavtrykk. Store deler av vårt transportbehov går sjøveien, og reduserte utslipp som følge av fossilfrie energikilder vil bety mye, sier Nils-Petter Eriksen, konsernleder salg i Franzefoss Minerals.

 

-         Vestkorn produserer planteproteiner fra erter og bønner og er sterkt forpliktet til å redusere vårt miljømessige fotavtrykk. Sjøtransport står for så mye som 30-80% av CO2-utslippene i verdikjeden vår, avhengig av produkt. Gjennom samarbeidet med Viridis og de andre lasteierne vil vi ikke bare kunne redusere våre egne CO2-utslipp betraktelig, men også bidra til å kommersialisere nullutslippsløsninger, sier Aslak Lie, administrerende direktør i Vestkorn.

 

Miljøambisiøse lasteiere er velkomne til å bli med

-         Vi er glade for at Elkem, Vestkorn, Biomar, Franzefoss Minerals og Saltimport har besluttet å bli med oss ​​i å finne en karbonfri løsning for deres transportbehov. Sammen inviterer vi allemiljøambisiøse lasteiere til å samarbeide med oss. Utslippsfri sjøtransport vil bli kommersialisert ved hjelp av stordriftseffekter, så jo flere varestrømmer vi kan spille på, jo bedre blir tjenesten. Døren vår er åpen for alle som synes dette er interessant, sier André Risholm, Viridis Bulk Carriers.

Kontakt oss
i dag

Ta gjerne en hyggelig prat
med våre salteksperter
Ring oss på +47 55 33 24 00
Eller ønsker du å bli kontaktet?
Fyll inn feltene under og skriv hva det gjelder, så kontakter vi deg.
Takk! Vi tar kontakt med deg så fort vi har behandlet forespørselen.
Beklager! Noe gikk galt mens du sendte inn skjemaet.