Vi skal ivareta havressursene ved å redusere vårt fotavtrykk

Saltimport er en aktiv bidragsyter til en moderne og bærekraftig verdikjede, med mål om nullutslipp i alle våre logistikkprosesser.

Salt er et naturprodukt som kommer fra havet og som returneres til havet i en naturlig syklus. Et sunt hav gir også sunne salter - renheten i havet inngår i flere av FNs bærekraftmål som vi jobber mot.

Havvennlige leverandører

Miljøvennlig emballasje

Reduksjon av CO2 utslipp i verdikjeden

Fremtidens leveringsløsninger

Innovativ teknologi

Vi utvikler oss med verdens største saltprodusenter som har fokus på å utvinne salt fra rene havkilder. Havets ressurser er ikke ubegrenset og vi er derfor forpliktet til å bidra for å begrense utslipp og forurensing. Et rent og sunt hav er et av FNs bærekraftmål som vi jobber aktivt etter. Som leverandør av høykvalitets salt, påvirker det oss og våre kunder.

Vårt team jobber tett for god kapasitetsutnyttelse og optimale seilingsruter frem til våre terminaler. Vi kartlegger fremtidens plattformer for optimalisering av frakt og last.

Som et steg i riktig retning mot FNs bærekraftmål - Ren energi til alle arbeider vi med å utvikle innovative nullutslippsløsninger innen transport som kommer både våre kunder og miljøet til gode. Gjennom vårt prosjekt med Viridis Bulk Carriers, skal vi lære og forhåpentligvis i nær fremtid kunne skipe salt short-sea på ammoniakkdrevne skip.

Vi skal forbedre klimaregnskapsrapportering og øke vårt fokus på reduserte klimautslipp. På terminalene våre investerer vi i miljøvennlige alternativer som helelektrisk utstyr og alt salt blir pakket i resirkulerbar emballasje via Grønt Punkt.

Saltimport skal være en inkluderende og trygg arbeidsplass hvor våre ansatte kan vokse og utvikle seg og hvor digitalisering og kunstig intelligens skal hjelpe våre ansatte til å bruke tiden til nytenking og forbedring.

Vi er sertifisert av Debio for produksjon av økologisk salt og saltrelaterte blandinger.

Les vår "Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022".

Les "Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022" for Saltimports morselskap Rolf Olsen AS.

Fremtiden ligger foran oss.

Kontakt oss
i dag

Ta gjerne en hyggelig prat
med våre salteksperter
Ring oss på +47 55 33 24 00
Eller ønsker du å bli kontaktet?
Fyll inn feltene under og skriv hva det gjelder, så kontakter vi deg.
Takk! Vi tar kontakt med deg så fort vi har behandlet forespørselen.
Beklager! Noe gikk galt mens du sendte inn skjemaet.