Nytt EU-system for klimakvoter

Oppdatert:
25/10/2023
1. januar 2024 starter en innfasing av EUs klimakvotesystem for utslipp av klimagasser i kraft. Dette er en sentral del av den europeiske innsatsen for å redusere klimautslipp. Gjennom strategisk planlegging av frakt jobber Saltimport aktivt mot en moderne og bærekraftig verdikjede.
Bilde:

Hva er EUs klimakvotesystem?

EUs kvotesystem er laget for å registrere hvor mange CO2-ekvivalenter som maksimalt kan slippes ut per år. På denne måten skapes det et marked for CO2-utslippet. Alle som deltar i EUs kvotesystem, forvalter sin del av et felles klimakvoteregister. Klimakvotesystemet innføres i en gradvis opptrapping, og blir fullt implementert i 2026.

Kvotesystemet skal redusere utslipp fra energiforsyning, industri, luftfart og skipsfartsaktiviteter i Europa på en kostnadseffektiv måte. Les mer om dette hos Miljødirektoratet her. 

Hva vil dette si for deg som kunde? 

Saltimport kontrollerer utslippene etter kvotesystemet, og jobber aktivt for god kapasitetsutnyttelse og optimale seilingsruter frem og tilbake til våre terminaler.

Innføringen av kvotesystemet vil gjøres gradvis og vil være helt implementert i 2026. Detaljene om hvordan Saltimport håndterer dette overfor sine kunder vil kommuniseres fortløpende etter at implementeringen har startet.

Kostnaden for klimakvotene vil viderefaktureres uten ekstra påslag.

Utslippsfri lokal frakt av salt i fremtiden

Gjennom vårt prosjekt med Viridis Bulk Carriers, skal vi lære og forhåpentligvis i nær fremtid kunne skipe salt short-sea på ammoniakkdrevne skip. Dette er et prosjekt om å utvikle et effektivt, utslippsfritt fraktnettverk basert på Viridis sine skip og lastevolumer fra hver kundepartner. 

Les mer om prosjektet med ammoniakkdrevne skip her. 


Vi har et mål om nullutslipp i alle våre logistikkprosesser.
Les mer om hvordan Saltimport bidrar som en bærekraftig leverandør. 

Har du spørsmål? 

Kontakt oss her! 

Kontakt oss
i dag

Ta gjerne en hyggelig prat
med våre salteksperter
Ring oss på +47 55 33 24 00
Eller ønsker du å bli kontaktet?
Fyll inn feltene under og skriv hva det gjelder, så kontakter vi deg.
Takk! Vi tar kontakt med deg så fort vi har behandlet forespørselen.
Beklager! Noe gikk galt mens du sendte inn skjemaet.