Svevestøv og veistøv - Hvorfor må vi støvbinde veiene?

Oppdatert:
22/4/2022
Når snøen smelter og veiene blir tørre om våren, blir luftbårne partikler et miljø- og helsemessig problem. Hvorfor er det farlig og hvordan kan problemet reduseres?
Bilde:

Hva er svevestøv og veistøv?

Svevestøv er partikler mindre enn 100 mikrometer i diameter (et hårstrå er ca. 60–80 mikrometer). 

Veistøv er en type svevestøv som kommer fra trafikken på veiene. Dette kan være mikroskopiske biter av dekk, bremsestøv, asfalt, strøsand, grus og lignende. Om vinteren blir mange av disse partiklene værende på bakken på grunn av snø, is og fuktighet. På våren tørker veiene opp, og dette virvles opp av biler i fart. Støvpartiklene tas lett av vinden og kan spres over områder langt unna veien. I byer og tettbebygde strøk med grusveier, kan veistøv dermed bli et stort problem.

Se og bestill kalsiumklorid for støvbinding av vei her.


Hvorfor er svevestøv og veistøv et problem?

Påvirkning av luftbårne partikler er et av de største helseproblemene i Norge, og fra 1. januar 2022 har regjeringen skjerpet kravene til luftkvaliteten. Det betyr at det nå skal mindre luftforurensing til før kommunene må gjøre tiltak. 

Svevestøv er farlig fordi partiklene er så små at de kan trenge inn i lungene og bli tatt opp i blodbanen. Dette kan gi negativ effekt og i verste fall gi skader på blant annet lunger, luftveier og blodtrykk og flere andre kritiske sykdommer, i følge FHI.

Risikogrupper som eldre, gravide og barn er spesielt utsatte. Personer som allerede har luftveissykdommer kan få kraftigere plager ved økt eksponering av svevestøv.

Betongstøv og murstøv er farlig

I tillegg til veistøv kan støv fra byggeplasser, tuneller og betongflater være svært skadelig for kroppen. Krystallinsk silikastøv er støv som finnes i blant annet betong, mørtel og murstein. Dette støvet frigis og virvles opp ved sliping, boring og annet arbeid. 

Støv fra ubehandlede betongflater kan også lett frigis selv uten slikt arbeid. For å sikre gode og forsvarlige arbeidsforhold bør man derfor bruke midler for å binde støv, i tillegg til personlig verneutstyr.


Hvordan redusere svevestøv fra vei og betongflater?

Om våren ligger det ekstra mye støv på veiene, og det er nødvendig å gjøre egne tiltak for å binde og fjerne støvet. Kosting og spyling av veier og byggeplass er de tradisjonelle metodene. 

I tillegg bør et hygroskopisk middel som Kalsiumklorid brukes for å binde resterende støvpartikler. Les mer om hvorfor kalsiumklorid er godt egnet til støvbinding på vei, byggeplass og betongflater her.

Se gjerne vårt produktutvalg innen snøsmelting, issmelting og støvbinding for vei, eller ta kontakt med en av våre salteksperter på telefon 55 33 24 00.

Kontakt oss
i dag

Ta gjerne en hyggelig prat
med våre salteksperter
Ring oss på +47 55 33 24 00
Eller ønsker du å bli kontaktet?
Fyll inn feltene under og skriv hva det gjelder, så kontakter vi deg.
Takk! Vi tar kontakt med deg så fort vi har behandlet forespørselen.
Beklager! Noe gikk galt mens du sendte inn skjemaet.